Oops, aeth rhywbeth o'i le

error_outline Gwall 503
error_outline Mae'n ddrwg gennym, ni allem lwytho'r man hwnnw.
Gwasanaeth 503 ddim ar gael. Nid oedd y gweinydd api gwe yn https://haven.aber.ac.uk/VineHavenAPI/ yn ymateb. Digwyddodd un neu fwy o gamgymeriadau. Digwyddodd camgymeriad wrth anfon y cais. Doedd dim modd datrys yr enw anghysbell: 'haven.aber.ac.uk'

Rhowch gynnig ar chwilio am siop.
Chwilio