Polisi cwcis

Pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan am y tro cyntaf, rhoddir y dewis i chi dderbyn cwcis.
Ffeiliau bach o lythrennau neu rifau sy'n cael eu llwytho i lawr ar y cyfrifiadur neu'r ddyfais yw cwcis. Rydym yn defnyddio cwcis i wella eich profiad pori a gwneud i'n gwefan weithio'n fwy effeithlon i chi. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis i gael gwybodaeth am wasanaeth fel y gallwn wella ein safle.
Dylech fod yn ymwybodol nad oes gennym reolaeth dros gwcis a ddefnyddir gan ein darparwyr gwasanaeth trydydd parti allanol a gallwch newid eich dewisiadau cwcis yn eich porwr.
Rydym yn defnyddio'r cwcis canlynol ar gyfer ymarferoldeb safle hanfodol fel diogelwch, storio manylion adnabod defnyddwyr ac ar gyfer ymarferoldeb basged siopa.
ASP.NET_SessionId & __RequestVerificationToken
Rydym yn defnyddio'r cwcis canlynol i storio dewisiadau iaith.
vine_fname, vine_tfname, vine_tid, vine_lang, amplitude_id, _uetsid, _uetvid, _fbp, fs_uid, _gcl_au, BROWNIE
Rydym yn defnyddio'r Cwci cookieconsent_status i olrhain penderfyniadau defnyddwyr, sef a ydynt wedi cytuno i'n defnydd o gwcis ai peidio.
Google Analytics
Mae'r wefan yn defnyddio Google Analytics i olrhain gweithgarwch defnyddwyr ar y safle. Mae Google yn defnyddio'r cwcis canlynol i wneud hynny. _ga, _gid, _gat
Rydym yn defnyddio Google Analytics i fonitro sut rydych yn defnyddio ein gwefan, er enghraifft pa dudalennau sy'n cael eu ymweld a faint o amser rydych yn ei wario ar bob tudalen, pa ddogfennau sy'n cael eu lawrlwytho, a oes problemau wrth lenwi ffurflenni neu gyda dolenni. Drwy wneud hyn, gallwn ddatblygu ein cynnwys a'n swyddogaethau ar y wefan er mwyn darparu profiad gwell i chi fel defnyddiwr. Hefyd, gellir casglu data a'u rhoi at ei gilydd i wneud casgliadau am bethau fel eich oedran, eich lleoliad daearyddol a'ch diddordebau, a gellir ei ddefnyddio gan Google Adwords i arddangos ein hysbysebion i chi.
Trosglwyddir data i ni ar ffurf ddienw fel nad ydym yn gallu eich adnabod yn bersonol. Nid ydym yn dal unrhyw ddata personol a gesglir gan Google Analytics, ac ni allwn gael mynediad at y data. Felly, rydych yn destun preifatrwydd data a diogelwch Google Analytics.
Gallwch optio allan o dracio Google Analytics ar unrhyw adeg drwy ddefnyddio Google Analytics' Opt-Out Browser Add-on.